neděle 8. března 2015

Bydlenka bez skrupulí!


* Slovo skrupule znamená v češtině chyby, pochybnosti, rozpaky, ohledy. Výrazem bez skrupulí pak nazýváme člověka bez zábran, člověka, který se nerozpakuje porušit jakékoli morální hodnoty.
Latinské scrupulus označovalo krom starosti, obavy a úzkosti také malý drsný či ostrý kamínek. Tyto kamínky se používaly při vážení. Váha, kterou představoval jeden kamínek, jedno scrupulum, byla velmi malá (1,14g), takže vážilo-li něco o jeden skrupul více či méně, bylo těžko odhadnutelné, bylo nejisté. A z toho vznikl nový význam latinského scrupulus - nejistota, pochyby, rozpaky.

1 komentář: